พวกเรา”ระเบียงทะเล”เตรียมพร้อม เข้มงวดมาตรการความสะอาด และความปลอดภัยอย่างเต็มที่ในทุกๆวัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราคือพื้นที่ปลอดภัย พร้อมเสริฟอาหารสดใหม่เสมอ

❤️❤️ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ และสละเวลาอันมีค่าช่วยเหลือพวกเราในทุกด้าน ตั้งแต่การวัดไข้ ลงทะเบียนก่อนเข้าใช้บริการ และเว้นระยะห่างตามที่แนะนำค่ะ

พวกเราจะผ่านไปด้วยกัน สู้ๆ❤️❤️