เกี่ยวกับเรา

จากประสบการณ์อันยาวนานที่สืบทอศาสตร์ในการปรุง จากรุ่นสู่รุ่น จากสวนอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อร้านอาหาร “ลานทอง” ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 และได้แตกหน่อต่อยอดอีกหนึ่งสาขาภายใต้ชื่อ “ระเบียงทะเล” ซึ่งนอกจากจะสืบทอดรสชาติ อาหารอร่อยและสดแล้ว ระเบียงทะเลยังมีบรรยากาศที่มีความสุนทรีย์ ด้วยทำเลที่ตั้งริมทะเล รับลมจากอ่าวไทยสามารถเห็นภาพระอาทิตย์ตกดินที่ป้อมพระจุล และยังมองเห็นวิถีชวิตชาวประมง ที่หาปลาริมฝั่ง ทำให้ที่นี่เป็นจุดนัดพบที่มีมากกว่าอาหารอร่อย เหมาะสำหรับการเลี้ยงรับรอง หรือนัดเพื่อนฝูง และครอบครัวมาในวันสบายๆ…