รับจัดเลี้ยง

รับจัดเลี้ยงทุกระดับ ประทับใจ
รับจัดเลี้ยง จัดงานเลี้ยงรุ่น จัดงานเลี้ยงวันเกิด จัดงานเลี้ยงบริษัท จัดงานเลี้ยงงานแต่งงาน ฯลฯ
สอบถามรายละเอียด สำรองห้องจัดเลี้ยงได้ที่ ระเบียงทะเล